The Care of Babies

Date
1959
Authors
Cook, M
Mokone, N.G
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Church Book Shop
Abstract
Bukana ena e batlile go tshwana le ye e bediwang “ Tlho- komelo ya masea le bana ba banye.” Di fapaana ka gore ena e fetoletswe mo dipuong tse dintsi tsa Seafirika ka ntlha ya batho ba ba sa kgoneng go buisa Seesimane. Le gona bukana ena e khutswafaditswe, gore tlhwatlhwa ya yona e nne kwa tlase. E naya dithulaganyo tsotlhe tsa tlhokomelo ya ngwana legale eseng ka bojotlhe jaaka ye e bidiwang “ Tlhokomelo ya masea le ya bana ba banye.” Ka moo ba ba kgonang go buisa Seesimane mme ba bile ba ka kgona go duela 1/6, ba gakollwa gore ba reke ye kgolwane
Description
Setswana Translation book
Keywords
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
1959,The Care for Babies,The Church Book Shop,Johannesburg.