Morutapuo I

Date
1956
Authors
Hermannsburg Mission Book Depot
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hermannsburg Mission Book Depot
Abstract
Lekwalonyana la go buisa ke le, le latela Mofatlhosi, le kwaletswe barutwana ba Seema sa III. Mme go tsholofelo e kgolo ya go re, Barutabana botlhe ba tlaa le itumella gagolo. Tiro e kgolo ya Iona ke go ruta bana segabona, ebong Setswana, go ba ruta mefutafuta ya mafoko a puo ya Setswana le tiriso ya ona, gore ba lemoge bontle jwa puo ya bona le bontsi jo bogolo jwa mekgwa ya yona, le ditselana tsa go bolela ka Setswana.
Description
Setswana book
Keywords
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
1956,Morutapuo I,Hermannsburg Mission Book Depot,Rusternburg.