Mopele

Date
1956
Authors
Hermannsburg Mission Book Depot
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hermannsburg Mission Book Depot
Abstract
Mopele ke go re: Lokwalo lwa ntlha Iwa thuto ya go buisa. Lokwalo lo lo bontsha gore kajeno thuto ya go peleta ditlhaka e khutlile, mme e sutetse thuto ya go tumisa ditlhaka. Go peleta ke go bitsa ditlhaka ka maina a tsona, mme o di tlhomaganya go nna mafoko. Go tumisa ke go bitsa ditlhaka ka modumo wa tsona mme, ka go kopanya medumo ya tsona, o dira mafoko. A baruti ba bana ba tlhoafalele go ruta ka tumiso ya ditlhaka!
Description
Setswana book
Keywords
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
1956,Mopele,Hermannsburg Mission Book Depot,Rusternburg