Buka ya Merapelo ya Pontsheng

Date
1966
Authors
William Clowes and Sons Limited
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
William Clowes and Sons Limited
Abstract
Mekgwa ya Tirelo e e mo Bukeng e, e beilwe ke Sinoto ya tikologo ya Kereke ya Tikologo ya Afrika-Borwa e le boitseelo le phokotso le koketso ya Buka ya Merapelo yo Pontsheng (1662) kafa e batlwang ka gone ke maemo a tikologo, mme ele gore e utlwana le mowa le thuto ya Bukeng e. Di tshwanetse go tsewa jaaka kananyo ya Ditirelo tse di mo Bukeng ya Merapelo ya Pontsbeng, mme mo Tire- long nngwe e e tlhaogileng mokgwa wa thulaganyo e e mo bukeng nngwe ya tse o dirisiwe otlhe fela. Mo tirisong ya Buka e, diphetogo tse di tshwanetseng di tla dirwa mo mekokotlelong e e tebaganong le Puso mo ’daeosising tse di kwantle kgotsa tse di mebama mengwe e e kwantle ga Repbubliki ya Afrika-Borwa
Description
Keywords
Biblical story
Citation
1966,Buka ya Merapelo ya Pontsheng,William Clowes and Sons Limited,Cape Town.