Buka ya Merapelo ya Pontsheng

No Thumbnail Available
Date
1966
Authors
William Clowes and Sons Limited
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
William Clowes and Sons Limited
Abstract
Mekgwa ya Tirelo e e mo Bukeng e, e beilwe ke Sinoto ya tikologo ya Kereke ya Tikologo ya Afrika-Borwa e le boitseelo le phokotso le koketso ya Buka ya Merapelo yo Pontsheng (1662) kafa e batlwang ka gone ke maemo a tikologo, mme ele gore e utlwana le mowa le thuto ya Bukeng e. Di tshwanetse go tsewa jaaka kananyo ya Ditirelo tse di mo Bukeng ya Merapelo ya Pontsbeng, mme mo Tire- long nngwe e e tlhaogileng mokgwa wa thulaganyo e e mo bukeng nngwe ya tse o dirisiwe otlhe fela. Mo tirisong ya Buka e, diphetogo tse di tshwanetseng di tla dirwa mo mekokotlelong e e tebaganong le Puso mo ’daeosising tse di kwantle kgotsa tse di mebama mengwe e e kwantle ga Repbubliki ya Afrika-Borwa
Description
Keywords
Biblical story
Citation
1966,Buka ya Merapelo ya Pontsheng,William Clowes and Sons Limited,Cape Town.