Maboko - Maloba le Maabane

No Thumbnail Available
Date
1949
Authors
Seboni, M.O.M
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Nationale Pers Beperk
Abstract
Lokwalonyana lo lo rulaganyeditswe bana le baithuti ka potlako e kgolo go leka go fokotsa dingongorego tsa bone tsa gore ba tlhoka dikwalo tsa boinanatho puong ya SeTswana. Ga kea leka go kgobokanya maboko a merafe yotlhe Tshire- letsong; ke editse mosadi fa pitsana ya gagwe e penologa, mme a e fokoletsa. Ke sa ntse ke ba baya mofokotso pele. Fa letsatsi le ntse le re tlhabela mme le Modisa yo o Molemo a ntse a re tlamela, lo tla bua a sele!
Description
Setswana book
Keywords
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
1949,Maboko-Maloba le Maabane,Nationale Pers Beperk,Bloemfontein.