Maboko - Maloba le Maabane

Date
1949
Authors
Seboni, M.O.M
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Nationale Pers Beperk
Abstract
Lokwalonyana lo lo rulaganyeditswe bana le baithuti ka potlako e kgolo go leka go fokotsa dingongorego tsa bone tsa gore ba tlhoka dikwalo tsa boinanatho puong ya SeTswana. Ga kea leka go kgobokanya maboko a merafe yotlhe Tshire- letsong; ke editse mosadi fa pitsana ya gagwe e penologa, mme a e fokoletsa. Ke sa ntse ke ba baya mofokotso pele. Fa letsatsi le ntse le re tlhabela mme le Modisa yo o Molemo a ntse a re tlamela, lo tla bua a sele!
Description
Setswana book
Keywords
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
1949,Maboko-Maloba le Maabane,Nationale Pers Beperk,Bloemfontein.