Puo Ya Setswana (Std. II & III)

Date
1953
Authors
Tlhapi, P.I
Nthathe, J.S
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Voortrekkers Beperk
Abstract
E re ka barutabana mo dikolong tsa Batswana ba tshwere tau ka mangana, ka ntata ya go tlhokofala ga dikwalo tse di ka lekang go tlhotlhomisa kitso ya puo ya bana ka bophara, fa re lekile go rulaganyetsa bukana ego dirisiwa mo Diemeng II le III. Ka jalo, re solofela ha bothata ba go ruta puo ya rona bo ka dirwa botlhofo ka tiriso ya lokwalonyana. Barutisi ba botlhe ba bana ba Batswana ba tlaa fitlhela ha ka nnete dithuto tsa lokwalo lo di kgotsofatsa keletso ya bona ya bogologolo ya go ka bona tiro e e tshwanang le ye. Re tlaa amogela dikeletso le dikgakollo tsa go ka tlhabolosa dithuto tse di mo lokwalong lo ka boitumelo.
Description
Setswana book
Keywords
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
1953,Puo Ya Setswana (Std. II & III),Voortrekkers Beperk,Johannesburg.